Back
סיפורי לוואצה
alt alt

למדו עוד

קפסולות עם אפס פליטה של פחמן דו-חמצני

שאלות נפוצות על Lavazza A Modo Mio

מה המשמעות של ניטרליות פחמנית עבור Lavazza?

הגישה של הקבוצה שלנו לניטרליות פחמנית מתחילה בהפחתת הפליטות לאורך שרשרת הערך של Lavazza, החל מגידול הקפה ועד לסוף החיים של המוצר ולאורך כל שלבי הביניים. מכיוון שאנו מודעים לכך שלא ניתן להפחית לחלוטין את כל הפליטות, Lavazza החלה בתוכנית קיזוז פליטות פחמן עבור "שרידי" הפליטות שלא ניתן להפחית. המסע שלנו החל בשנת 2020 בקיזוז פליטות ישירות והשגת ניטרליות פחמנית עבור משרדי הקבוצה ומפעלי הייצור. המטרה הסופית היא להשיג ניטרליות פחמנית כמעט מוחלטת על ידי קיזוז הפליטות העקיפות, כלומר, הפליטות הנוצרות לאורך שרשרת הערך, החל מגידול קפה ירוק, אריזה, הפצה, שימוש, ועד להשלכתו.

ברמת המוצר, קפסולות Lavazza A Modo Mio יהיו ניטרליות פחמנית: המשמעות היא שאנו מקזזים את כל פליטת הפחמן השנתית שלנו בהשוואה לכמויות הנמכרות.

איך עובד קיזוז פחמן?

מכיוון ששינויי אקלים הוא נושא עולמי, ניתן לנטרל את ההשפעה של טון פחמן שנפלט אי שם בעולם על ידי הפחתה או לכידה של טון פחמן במקום אחר - זהו העיקרון של קיזוז פחמן (נקרא גם פיצוי CO₂).

הפחתת (או לכידת) פחמן זו מושגת באמצעות פרויקטים מוגדרים שלעתים קרובות מאוד מבוצעים במדינות מתפתחות.

פרויקטים אלה מייצרים 'אשראי פחמן' (זיכוי פחמן), כאשר יחידת אשראי אחת משמעותה הפחתה או לכידה של טון אחד של פליטת CO₂. החיסכון בפחמן מבוצע באמצעות מתודולוגיות מוכרות בינלאומיות ונבדק באופן קבוע.

בנוסף להפחתת או לכידת הפחמן חלק מהפרויקטים הללו מספקים גם יתרונות סביבתיים, חברתיים וכלכליים אחרים כגון: שימור המגוון הביולוגי, יצירת תעסוקה, הגדלת המשכורת היומית, תמיכה בחינוך ובבריאות. תמיכה בפרויקטים אלה היא דרך לשפר באופן בר-קיימא את הפרנסה של הקהילות המקומיות תוך התמודדות עם שינויי אקלים, ובכך לתרום להשגת יעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם.

כיצד אסטרטגיית ניטרליות פחמנית של Lavazza מיושמת? מדוע קפסולות Lavazza הן בעלות ניטרליות פחמנית?

קפסולות A Modo Mio החדשות בעלות ניטרליות פחמנית מהוות צעד מהותי וחשוב עבור Lavazza Group. על פי ה-Roadmap to Zero של Lavazza, מטרת צעד זה היא להביא את שאר מוצרי החברה לאפס פליטות. מסלול זה עולה בקנה אחד עם המחויבות של Lavazza Group לדבוק ביעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם, בפרט על ידי מתן מענה ליעדים של SDG 12 (יעדי פיתוח בר-קיימא: צריכה וייצור אחראיים) ו-SDG 13 (מאבק בשינויי האקלים).

המטרה המוגדרת של פרויקטים לקיזוז היא להפחית פליטות פחמן דו-חמצני. כל הפחתה או קיזוז של טון אחד של פחמן דו-חמצני מזכה באשראי פחמן אחד.

הפחתה יעילה של פליטות (או לכידה) נמדדת במדויק על ידי צדדים שלישיים בהתאם למתודולוגיות חישוב קפדניות ומאומתות. לאחר שההפחתה מאומתת, מונפקות בשוק יחידות של אשראי פחמני (זיכוי פחמן) שזמינות במרשם פחמן אלקטרוני בינלאומי. B28 לפיכך, ניתן לעקוב אחר כל הפעולות והן זמינות לציבור הרחב. לאחר שימוש למטרות סילוק, יחידות האשראי מנוכות מהמאגר כדי למנוע ספירה כפולה. הפרויקטים להגנת יער קריבה (Kariba) ושיקום יער גואנארה (Guanarè) הנתמכים על ידי Lavazza מאושרים על ידי תקנים מוכרים בינלאומיים (VCS ו-CCB) כדי להבטיח את האיכות הגבוהה והחוסן של הפרויקט. בנוסף, South Pole, שותף האקלים שלנו, מעורב בפרויקט זה ומבטיח שאנו פועלים בהתאם לשיטות הקיזוז המומלצות הטובות ביותר, החל מבחירת הפרויקטים המתאימים ועד לניכוי יחידות האשראי עבור Lavazza.

מהי מטרת התוכנית ניטרליות פחמנית של Lavazza? אילו שלבים כלולים בתוכנית? מה כלול בניטרליות הפחמנית?

הניטרליות של הקפסולות כוללת קיזוז פליטות לאורך מחזור החיים של המוצר, החל מגידול הקפה ועד סוף חייו דרך שלבי הייצור, ההובלה והסילוק.

הקיזוז כולל את שלבי איסוף חומרי גלם, ייצור המוצר, האריזה, ההובלה במעלה הדרך (Upstream) ובמורד הדרך (Downstream) ועד לשלב הסילוק.

האם יש כללים משפטיים מחייבים הנוגעים לבחירה זו?

הגישה שלנו לניטרליות פחמנית היא וולונטרית בלבד. מסלול זה עולה בקנה אחד עם המחויבות של Lavazza Group לדבוק ביעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם, בפרט על ידי מתן מענה ליעדים של SDG 12 (יעדי פיתוח בר-קיימא: צריכה וייצור אחראיים) ו-SDG 13 (מאבק בשינויי האקלים).

כיצד נוצר "אשראי" פחמן? איך הוא מאושר?

המטרה של כל הפרויקטים לפיצוי היא להפחית פליטות פחמן דו-חמצני. כל הפחתה או קיזוז של טון אחד של פחמן דו-חמצני מזכה באשראי פחמן אחד. ההפחתה האפקטיבית של הפליטות (או הלכידות) נמדדת במדויק על ידי צדדים שלישיים המוכרים על ידי האו"ם ומבוצעת בהתאם למתודולוגיות חישוב קפדניות ומאומתות. לאחר שההפחתה מאומתת, מונפקות בשוק יחידות של אשראי פחמני (זיכוי פחמן) שזמינות במרשם פחמן אלקטרוני בינלאומי. לפיכך, כל פעולות הסילוק ניתנות למעקב וזמינות לציבור. לאחר שימוש למטרות סילוק, יחידות האשראי מנוכות מהמאגר כדי למנוע ספירה כפולה. הפרויקטים להגנת יער קריבה (Kariba) ושיקום יער גואנארה (Guanarè) הנתמכים על ידי Lavazza מאושרים על ידי תקנים מוכרים בינלאומיים (VCS ו-CCB) כדי להבטיח את האיכות הגבוהה והחוסן של הפרויקט. בנוסף, South Pole, שותף האקלים שלנו, מעורב בפרויקט זה ומבטיח שאנו פועלים בהתאם לשיטות הקיזוז המומלצות הטובות ביותר, החל מבחירת הפרויקטים המתאימים ועד לניכוי יחידות האשראי עבור Lavazza.

האם כל מוצרי 'מנה אחת' של Lavazza הם בעלי ניטרליות פחמנית?

קפסולות A Modo Mio החדשות הן בעלות ניטרליות פחמנית המהוות אבן דרך רלוונטית בתוכנית "Roadmap to Zero" שמטרתה לצמצם ולפצות על הפליטות העקיפות של כל הפעולות במעלה ובמורד הדרך של שרשרת האספקה של Lavazza (הפקת הקפה הירוק, אריזה, הובלה וסילוק). בנוסף, החל מ-2020 Lavazza מפחיתה ומקזזת את כל הפליטות הישירות שלה ברמת החברה (מפעלי ייצור, משרדים מסחריים, משרדים). נטרול פליטות עקיפות יתבצע בהדרגה ויושג באמצעות מכסות שנתיות המיוצגות על ידי מותגים ומוצרים.

מדוע Lavazza בחרה בפרויקטים של פיצוי מחוץ לאירופה?

רוב הפרויקטים לקיזוז פחמן הקיימים כיום נמצאים במדינות מתפתחות. ליתרונות החברתיים הקשורים לפרויקטים אלה יש השפעה חיובית ראויה לציון על הקהילות המקומיות הממוקמות באזורים שבהם הפרויקט מיושם.

שאלות נפוצות על קפסולות Lavazza המתאימות לשימוש במכונות Nespresso Original*

מה המשמעות של ניטרליות פחמנית עבור Lavazza?

הגישה של הקבוצה שלנו לניטרליות פחמנית מתחילה בהפחתת הפליטות לאורך שרשרת הערך של Lavazza, החל מגידול הקפה ועד לסוף החיים של המוצר ולאורך כל שלבי הביניים. מכיוון שאנו מודעים לכך שלא ניתן להפחית לחלוטין את כל הפליטות, Lavazza החלה בתוכנית קיזוז פליטות פחמן עבור ""שרידי"" הפליטות שלא ניתן להפחית. המסע שלנו החל בשנת 2020 בקיזוז פליטות ישירות והשגת ניטרליות פחמנית עבור משרדי הקבוצה ומפעלי הייצור. המטרה הסופית היא להשיג ניטרליות פחמנית כמעט מוחלטת על ידי קיזוז הפליטות העקיפות, כלומר, הפליטות הנוצרות לאורך שרשרת הערך, החל מגידול קפה ירוק, אריזה, הפצה, שימוש, ועד להשלכתו.

ברמת המוצר, קפסולות האלומיניום החדשות של Lavazza התואמות למכונות Nespresso Original* יהיו המוצר הראשון בעל ניטרליות פחמנית: המשמעות היא שאנו מקזזים את כל פליטת הפחמן השנתית שלנו בהשוואה לכמויות המיוצרות ונשלחות לשווקים.

*הערה: Lavazza אינה שותפה של Nespresso והיא אינה מקבלת ממנה תמיכה או חסות

איך עובד קיזוז פחמן?

מכיוון ששינויי אקלים הוא נושא עולמי, ניתן לנטרל את ההשפעה של טון פחמן שנפלט אי שם בעולם על ידי הפחתה או לכידה של טון פחמן במקום אחר - זהו העיקרון של קיזוז פחמן (נקרא גם פיצוי CO₂).

הפחתת (או לכידת) פחמן זו מושגת באמצעות פרויקטים מוגדרים שלעתים קרובות מאוד מבוצעים במדינות מתפתחות.

פרויקטים אלה מייצרים 'אשראי פחמן' (זיכוי פחמן), כאשר יחידת אשראי אחת משמעותה הפחתה או לכידה של טון אחד של פליטת CO₂. החיסכון בפחמן מבוצע באמצעות מתודולוגיות מוכרות בינלאומיות ונבדק באופן קבוע.

בנוסף להפחתת או לכידת הפחמן חלק מהפרויקטים הללו מספקים גם יתרונות סביבתיים, חברתיים וכלכליים אחרים כגון: שימור המגוון הביולוגי, יצירת תעסוקה, הגדלת המשכורת היומית, תמיכה בחינוך ובבריאות. תמיכה בפרויקטים אלה היא דרך לשפר באופן בר-קיימא את הפרנסה של הקהילות המקומיות תוך התמודדות עם שינויי אקלים, ובכך לתרום להשגת יעדי הפיתוח בר-קיימא של האו""ם.

*Lavazza אינה שותפה של Nespresso והיא אינה מקבלת ממנה תמיכה או חסות

כיצד אסטרטגיית ניטרליות פחמנית של Lavazza מיושמת? מדוע קפסולות Lavazza הן בעלות ניטרליות פחמנית?

עם השקת קפסולות האלומיניום החדשות שלה, Lavazza מציעה את כלל המותגים המפורסמים ביותר שלה (Qualità Oro, ‏Qualità Rossa, ‏¡Tierra!, ‏Crema e Gusto ו-Dek) עם אפס פליטות פחמן.

מסלול זה עולה בקנה אחד עם המחויבות של Lavazza Group לדבוק ביעדי הפיתוח בר-קיימא של האו""ם, בפרט על ידי מתן מענה ליעדים של SDG 12 (יעדי פיתוח בר-קיימא: צריכה וייצור אחראיים) ו-SDG 13 (מאבק בשינויי האקלים).

המטרה המוגדרת של פרויקטים לקיזוז היא להפחית פליטות פחמן דו-חמצני. כל הפחתה או קיזוז של טון אחד של פחמן דו-חמצני מזכה באשראי פחמן אחד. הפחתה יעילה של פליטות (או לכידה) נמדדת במדויק על ידי צדדים שלישיים בהתאם למתודולוגיות חישוב קפדניות ומאומתות. לאחר שההפחתה מאומתת, מונפקות בשוק יחידות של אשראי פחמני (זיכוי פחמן) שזמינות במרשם פחמן אלקטרוני בינלאומי. B28 לפיכך, ניתן לעקוב אחר כל הפעולות והן זמינות לציבור הרחב. לאחר שימוש למטרות סילוק, יחידות האשראי מנוכות מהמאגר כדי למנוע ספירה כפולה. הפרויקט Madre De Dios Amazon Forest הנתמך על ידי Lavazza מאושר על ידי תקנים מוכרים בינלאומיים (VCS ו-CCB) כדי להבטיח את האיכות הגבוהה והחוסן של הפרויקט. בנוסף, Ecoact, שותף האקלים שלנו, מעורב בפרויקט זה ומבטיח שאנו פועלים בהתאם לשיטות הקיזוז המומלצות הטובות ביותר, החל מבחירת הפרויקטים המתאימים ועד לניכוי יחידות האשראי עבור Lavazza.

מהי מטרת התוכנית ניטרליות פחמנית של Lavazza? אילו שלבים כלולים בתוכנית? מה כלול בניטרליות הפחמנית?

הניטרליות של הקפסולות כוללת קיזוז פליטות לאורך מחזור החיים של המוצר, החל מגידול הקפה ועד סוף חייו דרך שלבי הייצור, ההובלה והסילוק.

הקיזוז כולל את שלבי איסוף חומרי גלם, ייצור המוצר, האריזה, ההובלה במעלה הדרך (Upstream) ובמורד הדרך (Downstream) ועד לשלב הסילוק.

האם יש כללים משפטיים מחייבים הנוגעים לבחירה זו?

הגישה שלנו לניטרליות פחמנית היא וולונטרית בלבד. מסלול זה עולה בקנה אחד עם המחויבות של Lavazza Group לדבוק ביעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם, בפרט על ידי מתן מענה ליעדים של SDG 12 (יעדי פיתוח בר-קיימא: צריכה וייצור אחראיים) ו-SDG 13 (מאבק בשינויי האקלים).

מדוע Lavazza בחרה בכיוון הזה במונחים של קיימות?

הגישה של Lavazza לעסקים מבוססת כבר 125 שנים על הסינרגיה שבין מערכת הערכים שלה לאיתנות כלכלית, שהוכחה במחויבותה הגדולה לקיימות. עם הזמן, סינרגיה זו הפכה לנתיב אסטרטגי למוצרים ותהליכי ייצור חדשניים לצורך הפחתת ההשפעה על הסביבה כדי ליצור אינטגרציה צומחת של קיימות. בהתאם למחויבותה של Lavazza Group לעמוד ביעדי פיתוח ברי-קיימא של האו""ם, ובפרט ב-SDG 12 (צריכה וייצור אחראיים) ו-SDG 13 (מאבק בשינויי האקלים).

לאחרונה החלטנו להאיץ את נתיב הפעולה הזה עקב ההחמרה במצב החירום האקלימי המשפיע על כולנו, גם על חברות: מחקרים עדכניים מראים כיצד תופעה זו עלולה להפוך לבלתי הפיכה. חשוב גם לזכור שקפה הוא מוצר חקלאי הגדל בכמה מהאזורים הרגישים ביותר בכדור הארץ במונחי שינויי האקלים. כל שינוי עלול להפר את האיזון ולהשפיע באופן משמעותי וישיר על יצרני הקפה ובני משפחותיהם, הייצור, הכמויות, והאיכות של הקפה.

מדוע Lavazza בחרה בפרויקטים של פיצוי מחוץ לאירופה?

רוב הפרויקטים לקיזוז פחמן הקיימים כיום נמצאים במדינות מתפתחות. ליתרונות החברתיים הקשורים לפרויקטים אלה יש השפעה חיובית ראויה לציון על הקהילות המקומיות הממוקמות באזורים שבהם הפרויקט מיושם.

כיצד נוצר "אשראי" פחמן? איך הוא מאושר?

המטרה של כל הפרויקטים לפיצוי היא להפחית פליטות פחמן דו-חמצני. כל הפחתה או קיזוז של טון אחד של פחמן דו-חמצני מזכה באשראי פחמן אחד. ההפחתה האפקטיבית של הפליטות (או הלכידות) נמדדת במדויק על ידי צדדים שלישיים המוכרים על ידי האו"ם ומבוצעת בהתאם למתודולוגיות חישוב קפדניות ומאומתות. לאחר שההפחתה מאומתת, מונפקות בשוק יחידות של אשראי פחמני (זיכוי פחמן) שזמינות במרשם פחמן אלקטרוני בינלאומי. לפיכך, כל פעולות הסילוק ניתנות למעקב וזמינות לציבור. לאחר שימוש למטרות סילוק, יחידות האשראי מנוכות מהמאגר כדי למנוע ספירה כפולה. הפרויקט Madre De Dios Amazon Forest הנתמך על ידי Lavazza מאושר על ידי תקנים מוכרים בינלאומיים (VCS ו-CCB) כדי להבטיח את האיכות הגבוהה והחוסן של הפרויקט. בנוסף, Ecoact, שותף האקלים שלנו, מעורב בפרויקט זה ומבטיח שאנו פועלים בהתאם לשיטות הקיזוז המומלצות הטובות ביותר, החל מבחירת הפרויקטים המתאימים ועד לניכוי יחידות האשראי עבור Lavazza.

האם כל מוצרי 'מנה אחת' של Lavazza הם בעלי ניטרליות פחמנית?

זהו אחד מהמוצרים הראשונים של החברה שהוא בעל ניטרליות פחמנית. הניטרליות הפחמנית של המוצר כוללת את שרשרת האספקה ​​ומחזור חיי המוצר החל מגידול הקפה ועד סוף החיים דרך שלבי הייצור, ההובלה והסילוק.

זוהי אבן הדרך הראשונה שמטרתה לצמצם ולפצות על הפליטות העקיפות לאורך שרשרת האספקה, במעלה ובמורד הדרך של הפעולות הנמצאות בשליטה ישירה של Lavazza.

בנוסף, החל מ-2020 Lavazza מפחיתה ומקזזת את כל הפליטות הישירות שלה ברמת החברה (מפעלי ייצור, משרדים מסחריים, משרדים). נטרול פליטות עקיפות יתבצע בהדרגה ויושג באמצעות מכסות שנתיות המיוצגות על ידי מותגים ומוצרים.

*Lavazza אינה שותפה של Nespresso, והיא אינה מקבלת ממנה תמיכה או חסות