Back
סיפורי לוואצה
alt alt

פרויקט "אפס בירוא יערות"

Lavazza תומכת בפרויקט באקוודור לקידום ייצור בר קיימא של קפה באגן האמזונס.

מאת צוות Lavazza 2-3 דקות

קרן Lavazza תומכת כיום בפרויקט לקידום ייצור בר קיימא של קפה באקוודור, הן מבחינה סביבתית והן מבחינה חברתית. מטרת הפרויקט היא לתמרץ ייצור בר קיימא של קפה כדי ליצור חלוקה טובה ומאוזנת יותר של הרווחים בין השחקנים השונים בשרשרת.

בעקבות בירוא יערות מסיבי באגן האמזונס, משתמשת כיום ממשלת אקוודור בכספים מקרן האקלים הירוק (GCF) וקרן ההשקעות הסביבתית (GEF) כדי לחזק יוזמות ממשלתיות קימות שמטרתן להתמודד עם האיום הזה. לאחרונה, הקצתה ה-GEF כספים לתמיכה בפיתוח שרשראות ​​חקלאיות עם "אפס בירוא יערות", ומבין מגוון שרשראות הסחורות הכלולות בתקציב, אחת מהן כוללת גידול קפה ב-23 מחוזות הגובלים ביער הגשם באמזונס.

לאור זאת, משרד המים והסביבה (MAAE), משרד החקלאות ובעלי החיים (MAG) של אקוודור, ותוכנית הפיתוח של האו"ם (UNDP)  שילבו כוחות כדי להשיק יוזמה לתמיכה בייצור קפה עם "אפס בירוא יערות" במטרה לשפר את ההכנסה של יצרנים על ידי שיפור האיכות של הקפה ופרודוקטיביות הייצור.

Lavazza תמיד בקו החזית של פיתוח בר קיימא

Lavazza הייתה חברת הקלייה היחידה שתמכה ביוזמה חשובה זו. תפקידה היה לקדם את התקן 'קפה ללא בירוא יערות' באקוודור ולתמוך בייצור קפה באיכות גבוהה במדינה.

בסוף 2019 נחתם בקיטו מכתב הצהרת כוונות על ידי MAAE, MAG, UNDP ו-Lavazza שבמסגרתו תבוצע תוכנית ניסיונית של יוזמת אפס בירוא יערות מטעם המדינה כדי לחזק את ענף הקפה של אקוודור. זה היה צעד חשוב לקראת קידום הקַיָּמוּת בתעשיית הקפה, תוך התאמה ליעדי פיתוח בר קיימא והסכם האקלים של פריז.

שירות לקוחות

זקוקים לעזרה? עיינו בשאלות הנפוצות שלנו או צרו עמנו קשר.

FLAGSHIP STORE

ליהנות מחוויית Lavazza אותנטית בחנויות שלנו.